Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi társaság:

 Dům a zahrada Ježek s.r.o.

székhelye: Ledce 99, 330 14 Ledce

azonosító szám: 02906007

bejegyezve a Pilsen Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C alosztály, betétlapszám: 29680

bankszámlaszám 12600016-14054942-86785636
(HU77 1260 0016 1405 4942 8678 5636)

 

az internetes áruházban történő értékesítésre vonatkozóan a következő címen:

www.jeza.hu

A feltételek 2022.06.01-től érvényesek

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Dům a zahrada Ježek, s.r.o. társaság jelen üzleti feltételei (a továbbiakban: „üzleti feltételek”), amelynek székhelye: Ledce 99, 330 14 Pilsen, azonosító száma: 02906007, bejegyezve a Pilseni Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C alosztály, betétlapszám: 69090 (a továbbiakban: „eladó”), a T.t. 89/2012 sz. törvénye - Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 1751. § (1) bekezdése értelmében szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelességeit, amelyek a az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: „vevő”) között köttetett vételi szerződéssel kapcsolatban vagy annak alapján keletkeztek (a továbbiakban: „vételi szerződés”) az eladó internetes áruházán keresztül. Az eladó internetes értékesítést folytat a www.jeza.hu internetes címen elhelyezett weboldalon (a továbbiakban: „weboldal”) a weboldal interfészén keresztül (a továbbiakban” „web-alapú áruház”).

1.2. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az eladótól vásárolni kívánó személy egy jogi személy vagy olyan személy, aki az áru vásárlása során a vállalkozói tevékenysége keretén belül jár el vagy hivatása önálló gyakorlása keretén belül.

1.3. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezéseket a vételi szerződésben lehet megállapodni. A vételi szerződésben lefektetett eltérő rendelkezések előnyt élveznek az üzleti feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4. Az üzleti feltételek rendelkezései a vételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A veteli szerződés és az üzleti feltételek magyarul nyelven kerültek kiállitásra. A veteli szerződés magyarul nyelven köthető meg.

1.5. Az eladó módosíthatja vagy ki is egészítheti az üzleti feltételeket. Ez a rendelkezés nincs kihatással azokra a jogokra és kötelességekre, amelyek az üzleti feltételek korábbi változatának hatálya során léptek fel.

1.6. A Vevő egyetért az elektronikus távközlési kommunikációs eszközök használatával (a felhasználói fiókban megadott e-mail címen vagy a Vevő által a megrendelésben meghatározott e-mail címen) az Eladóval történő bármely kommunikáció során, különösen adásvételi szerződés létrehozásakor. A Vevő számára a távközlési eszközök használatával az adásvételi szerződés létrehozásával összefüggésben felmerült költségeket (az internetcsatlakozás költségei, telefonhívások költségei) Vevő saját maga viseli, miközben e költségek nem különböznek az alap díjtételtől.

1.7. A Vevő egyetért azzal, hogy Eladótól származó valamennyi információt részére kizárólag elektronikus távközlési kommunikációs eszközök használatával küldik meg (a felhasználói fiókban megadott e-mail címen vagy a Vevő által a megrendelésben meghatározott e-mail címen). Olyan, műszaki jellegű információkról van szó, mint például a szerelési utasítások (nem minden esetben mellékelik őket az áruhoz cseh nyelven), műszaki eljárások, leírások, műszaki adatlapok, tanúsítványok, vizsgálati jegyzőkönyvek, stb., valamint kereskedelmi jellegű információkról (megrendelések visszaigazolása, információk a megrendelés állapotáról, kommunikáció az esetleges reklamációval kapcsolatban, vagy a szerződéstől történő elállásról, stb.).  A Vevő számára a távközlési eszközök használatával az adásvételi szerződés létrehozásával összefüggésben felmerült költségeket (az internet-csatlakozás költségei, telefonhívások költségei) Vevő saját maga viseli, miközben e költségek nem különböznek az alap díjtételtől.

2. FELHASZNÁLÓI KONTÓ

2.1. A vevő a weboldalon történő regisztráció alapján a vevő beléphet a saját felhasználói felületére. A saját felhasználói felületéről a végezheti a vevő az árurendelést (a továbbiakban: „felhasználói kontó”). Esetlegesen a vevő regisztráció nélküli is rendelhet árut közvetlenül az áruház webfelületéről.

2.2. Amennyiben a Vevő nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásával a felhasználói fiókjában az online áruházban az Eladó weboldalain, a felhasználói fiók a regisztrációtól számított 14 napon belül automatikusan törlésre kerül.

2.3. A weboldalon történő regisztráció és az árurendelés során a vevő köteles helyesen és a valóságnak megfelelően feltüntetni valamennyi adatot. A felhasználói kontón feltüntetett adatokat a vevő köteles azok bárminemű változása esetén frissíteni. A vevő által a felhasználói kontón feltüntetett és az áru megrendelése során megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.4. A hozzáférés a felhasználói kontóhoz felhasználónévvel és jelszóval van biztosítva. A vevő köteles titokban tartani a felhasználói kontójához történő hozzáféréshez szükséges adatokat.

2.5. A felhasználói fiókban tárolt személyes adatok védelmét a jelen Üzleti Feltételek 9) pontja szabályozza.

2.6. A vevő nem jogosult harmadik feleknek lehetővé tenni a felhasználói kontója használatát.

2.7. Az eladó megszüntetheti a felhasználói kontót, főként abban az esetben, ha a vevő több mint 12 hónapon keresztül nem használja a felhasználói kontóját, vagy az esetben, ha a vevő megszegi a számára vételi szerződésből eredő kötelességeit (beleértve az üzleti feltételeket is).

2.8. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói kontó nem kell, hogy állandóan hozzáférhető legyen, főként tekintettel az eladó hardver- és szoftverfelszerelésének szükséges karbantartására, illetve a harmadik felek hardver- és szoftverfelszerelésének szükséges karbantartására.

3. VÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. A webáruház felületén elhelyezett valamennyi árubemutatás tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles vételi szerződést kötni erre az adott árura vonatkozóan. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezése nem kerül érvényesítésre.

3.2. A webáruház felülete információt tartalmaz az áruról, beleértve az egyes árucikkek árainak és az áruvisszaküldés költségeinek feltüntetését, amennyiben az áru jellegéből adódóan ez tulajdonképpen nem küldhető vissza hagyományos postai úton. Az árucikkek feltüntetett árai az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat is tartalmazzák. Az árucikkek árai addig maradnak érvényben, amíg a webáruház webfelületén fel vannak tüntetve. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladót abban, hogy egyénileg megállapodott feltételek mellett kössön vételi szerződést.

3.3. A webáruház webfelülete információt tartalmaz az áru csomagolásával és leszállításával kapcsolatos költségekről is. A webáruház webfelületén feltüntetett, az áru csomagolásával és leszállításával kapcsolatos költségek csak azokban az esetekben érvényesek, ha az áru a Magyarország területén kerül kézbesítésre.

3.4. Az áru megrendelése során a vevő kitölti a megrendelőlapot a webáruház webfelületén. A megrendelőlap főként az alábbi információt tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt áruról (a vevő a megrendelt árut az elektronikus bevásárlókosárba „helyezi” a webáruház webfelületén),

3.4.2. az áru vételárának megtérítési módjáról, az áru igényelt kézbesítési módjáról és

3.4.3. információ az áru kézbesítésével kapcsolatos költségekről (a továbbiakban közösen: „megrendelés”).

3.5. A megrendelés elküldése előtt az eladónak a vevőnek lehetősége van az adatok ellenőrzésére és módosítására, amelyeket a vevő a megrendelésbe bevitt, és egyúttal lehetősége van arra is ó, hogy az adatok a megrendelésbe történő bevitele során vétett hibákat megállapítsa és kijavítsa. A vevő a megrendelést a „kötelező érvényű megrendelés” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek a megrendelés beérkezését elektronikus postán keresztül, konkrétan a vevő e-mail címére, amely a felhasználói kontón vagy a megrendelésben van feltüntetve (a továbbiakban: „a vevő e-mail címe”).

3.6. Az eladó mindig jogosult a megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, vételár összege, feltételezett szállítási költségek) felkérni a vevőt a megrendelés további megerősítésére (például írásban vagy telefonon keresztül).

3.7. A szerződéses viszony az eladó és a vevő között a megrendelés elfogadásának (akceptálásának) kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó küld a vevőnek elektronikus postán keresztül, konkrétan a vevő e-mail címére.

3.8. A vevő egyetért a távközlő eszközök használatával a vételi szerződés megkötése során. A vevőnek keletkezett költségeket a távközlő eszközök használata során a vételi szerződés megkötésével kapcsolatban (az internetcsatlakozás költségei, telefonhívások költségei) a vevő saját maga fedezi, és ezek a költségek nem különböznek az alapdíjtól.

4. AZ ÁRU ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos esetleges költségeket a vételi szerződés alapján a vevő a következő módon fizetheti meg az eladónak:

 • készpénzben utánvétellel a vevő által a megrendelésben meghatározott helyen o készpénz nélkül átutalással az eladó bankszámlájára (a továbbiakban: „az eladó számlája”)
 • készpénz nélkül bankkártyával
  • A vételárral együtt a vevő köteles az eladónak megtéríteni az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a szerződés szerint összegben. Amennyiben ez nincs másként feltüntetve, a vételár alatt értjük az áruszállítással kapcsolatos költségeket is.
  • A 500.000 magyar forint feletti értékesítési árban az eladó jogosult a vevőtől előleget vagy más hasonló fizetést kérni. Erről az igényről előre kell tájékoztatni a vevőt az áru behelyezésekor a kosárba.
  • Készpénzes fizetés vagy utánvételes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár a vételi szerződés megkötéséről számított 7 napon belül esedékes.
  • Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles a vételárat a fizetés meghatározott variábilis szimbólumának feltüntetésével együtt megtéríteni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételárfizetési kötelezettsége abban a pillanatban kerül teljesítésre, amikor az adott összeget az eladó számlájának javára írják.
  • Az eladó jogosult, főként abban az esetben, ha a vevő részéről nem kerül sor a megrendelés további megerősítésére (a 3.6. cikk), a teljes vételár megfizetését igényelni még az áru a vevőnek történő elküldése előtt. A Polgári Törvénykönyv 2119. § (1) bekezdésének rendelkezése nem kerül érvényesítésre.
  • Az eladó által a vevőnek nyújtott esetleges árengedmények kölcsönösen nem kombinálhatók.
  • Amennyiben ez az üzleti kapcsolatban megszokott, vagy az általános érvényű jogszabályok ezt így határozzák meg, az eladó a vételi szerződés alapján végrehajtott kifizetésekről a vevőnek adóbizonylatot - számlát állít ki. Az eladó általános forgalmi adófizető. Az adóbizonylatot - számlát az eladó a vevőnek az áru vételárának megtérítése után állítja ki, és elektronikusan küldi meg a vevőnek annak e-mail címére.

5. ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelt áru el nem fogadása nem azonos az adásvételi szerződéstől való elállással. Ha a vevő nem veszi át a megrendelt árut szállított az eladó által megadott címre a vevő által, ez egy súlyos megsértése az adásvételi szerződés bekezdésekben meghatározott 6.6. - 6.9.

5.2. A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. § rendelkezése alapján, egyebek közt nem lehet elállani az árukézbesítésre vonatkozó vételi szerződéstől, amely a vevő kérése szerint került módosításra vagy számára került személyre szabásra, az árukézbesítésre vonatkozó vételi szerződéstől, amely gyorsan romlandó, valamint olyan áru esetében, amely a kézbesítést követően visszafordíthatatlanul összekeverésre került egy másik áruval, a zárt csomagolásban lévő áru kézbesítésére vonatkozó vételi szerződéstől, amelyet a fogyasztó a csomagolásból kivett, és higiéniai okokból nem tehető vissza, és a hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program kézbesítésére vonatkozó vételi szerződéstől, amennyiben megbontotta azok csomagolását.

5.3. Amennyiben nem az üzleti feltételek 5.2 cikkében meghatározott esetről vagy egy másik olyan esetről van szó, amikor nem lehet elállni a vételi szerződéstől, a vevő a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése rendelkezésével összhangban a vevő jogosult a vételi szerződéstől elállni, konkrétan az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, amikor is az esetben, ha a vételi szerződés tárgyát néhány árufajta vagy néhány rész szállítása képezi, az utolsó áruszállítási naptól kezdődően számítódik ez a határidő. A vételi szerződéstől történő elállást az eladónak a fenti mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni. A vételi szerződéstől történő elálláshoz a vevő használhatja az eladó által szolgáltatott formanyomtatványt. A vételi szerződéstől való elállást a vevő egyebek közt elküldheti              az          eladó    telephelyének   címére,             illetve   az          eladó    e-mail   címére is:  info@jeza.hu

5.4. Az üzleti feltételek 5.3 cikke szerinti vételi szerződéstől való elállás esetében a vételi szerződés az elejétől kezdve megszüntetésre kerül. Az árut vissza kell küldeni az eladónak a szerződéstől való elállás napjától számított tizennégy (14) napon belül. Amennyiben a vevő eláll a vételi szerződéstől, a vevő viseli az áru az eladónak történő visszaküldésének költségeit, még abban az esetben is, ha az áru a jellegét tekintve nem küldhető vissza hagyományos postai úton.

5.5. Az üzleti feltételek 5.3 cikke értelmében történő szerződéstől való elállás esetén az eladó visszatéríti a vevőtől kapott pénzösszeget a vevő által a vételi szerződéstől történő elállásától számított tizennégy (14) napon belül, ugyanazon a módon, ahogy azt az eladó a vevőtől átvette. Az eladó szintén jogosult a vevő által szolgáltatott teljesítést visszatéríteni már az áru a vevő általi visszaküldésénél vagy más módon, amennyiben ezzel a vevő egyetért, és a vevőnek nem keletkeznek további költségei. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszeget visszaadni a vevőnek, amíg a vevő vissza nem küldi az árut, és az eladó nem ellenőrzi annak fizikai állapotát.

5.6. A Polgári Törvénykönyv 1833. szakasza értelmében a vevő felel az eladóval szemben az áru értékének minden olyan csökkenéséért, amely az áru természetére és jellemzőire tekintettel szükségesől eltérő kezeléséből ered. Ez azt jelenti, hogy a vevő felel az áru értékének minden olyan csökkenéséért, amely az áru természetének és jellemzőinek megismeréséhez szükségesől eltérő módon történő kezeléséből ered. A visszaküldött összeg így csökkenthető az Eladónak a visszaküldött áru eredeti állapotának helyreállításával kapcsolatos költségeivel, a jogszabályoknak megfelelően.

5.7. A Vevő felelős továbbá az áru nem megfelelő csomagolásából eredő esetleges sérülésekért vagy az áru értékének csökkenéséért, amikor az árut visszaküldi az Eladónak.  Az áru az eredeti csomagolás nélkül is visszaküldhető, más megfelelő módon csomagolva. A Vevő által leírt hiányzó vagy más módon sérült csomagolás (pl. címek, üzenetek stb.) okot adhat az újracsomagolásra. Felhívjuk figyelmét, hogy az eredeti csomagolásba való visszacsomagolás költségei a visszatérítés összegével csökkenthetők.

5.8. Az árun keletkezett kármegtérítési igényt az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vevő igényével szemben a vételár visszatérítésére.

5.9. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése értelmében joga van a vételi szerződéstől elállni, az eladó szintén jogosult bármikor elállni a vételi szerződéstől, egészen addig az időpontig, amíg a vevő az árut át nem veszi. Ilyen esetben az eladó a vevőnek haladéktalanul visszatéríti a vételárat, konkrétan banki átutalással a vevő által meghatározott számlára.

5.10. Ha az áruval együtt a vevőnek ajándékot is adnak, az ajándékozási szerződés az eladó és a vevő között egy felbontási feltétellel kerül megkötésre, amely szerint, amennyiben a vevő eláll a vételi szerződéstől, az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés érvényét veszti, és a vevő köteles az áruval együtt a számára nyújtott ajándékot is visszaszolgáltatni az eladónak.

5.11. Az Eladónak joga van a megkötött adásvételi szerződéstől való elállásra (a megrendelés törlésére) a következő esetekben is:

 • ha a Vevő az előírt foglalót az esedékesség időpontjában nem fizette meg (előleg vagy olyan áru esetében, ahol a foglaló megfizetése a szállítás feltétele) - az esedékesség időpontja azt a napot jelenti, amikor az előírt összeget az Eladó számláján jóvá kell írni; ebben az esetben az Eladó az előírt előlegfizetés esedékességét követő napon automatikusan eláll az adásvételi szerződéstől; az előlegbekérő a megrendelést követően automatikusan a Vevő által megadott e-mail címre kerül kiküldésre, és annak kézhezvételét az Eladónak nincs lehetősége ellenőrizni, ezért a Vevőnek érdeke, hogy ellenőrizze a SPAM, ill. Nem az eladó felelőssége, hogy ellenőrizze a SPAM-et, vagy hogy aktívan kérjen igazolást a befizetésről az eladótól a következő munkanapon.
 • ha az eladónak kétségei vannak a vevő személyazonosságával kapcsolatban
 • ha a vevő az utolsó kapcsolatfelvételi kísérletet követően több mint 24 órán keresztül elérhetetlen.
 • ha a Vevő olyan árut rendelt, amely a megrendelés napján nincs raktáron, vagy amely egy bizonyos szállítási határidővel van megrendelve, vagy amelynek várható rendelkezésre állási időpontja (a továbbiakban: "rendelkezésre állási időpont"). Nem raktáron lévő áruk), és az Eladó (az Eladótól független események miatt, önhibáján kívül, még ésszerű költségek és minden tőle telhető erőfeszítés ellenére sem) nem képes a megrendelést a megrendelés visszaigazolásában megadott becsült szállítási határidőt követő 30 naptári napon belül teljesíteni; az Eladó jogosult elállni az ilyen adásvételi szerződéstől, amint az Eladó tudomására jut, hogy a várható szállítási határidőt az Eladó minden erőfeszítése ellenére sem tudja tartani; adott esetben az Eladó haladéktalanul visszautalja a Vevőnek fizetett előleget arra a számlára, amelyről a kifizetés történt.

6. ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS ÁTADÁS

6.1. A megrendelés visszaigazolásában (vagy az adásvételi szerződésben) szereplő szállítási határidő csak egy becsült szállítási határidő, semmiképpen sem szerződéses kötöttséget jelentő határnap. Kivételes esetekben a nem raktárkészleten lévő áruk esetében ez a határidő jelentősen rövidebb, de a világgazdaság és a nemzetközi szállítás aktuális helyzetétől függően, amely az Eladó ellenőrzési körén kívül esik, jelentősen hosszabb is lehet. Szélsőséges esetekben (pl. a szállítás 30 napot meghaladó késedelme a várt szállítási határidőhöz képest) az Eladó a megrendelést is törölheti (vagy az Eladó elállhat az adásvételi szerződéstől) - lásd a jelen Általános Szerződési Feltételek 5.11. pontjának (4) bekezdését.

6.2. Az esetben, ha a szállítási mód a vevő különleges igénye alapján kerül szerződésben lefektetésre, a vevő viseli az ilyen szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségek kockázatát.

6.3. Ha a vételi szerződés értelmében az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben meghatározott helyre szállítani, a vevő köteles az árut a leszállításkor átvenni.

6.4. Az esetben, ha a vevő részéről fennálló okokból ismételten vagy más módon szükséges az árut kézbesíteni, mint ahogy az megállapodásra került a megrendelésben, a vevő köteles megtéríteni az ismételt árukézbesítéssel, illetve az ilyen más kézbesítési móddal kapcsolatos költségeket.

6.5. Az áru átvételekor a szállítmányozótól a vevő köteles ellenőrizni az árucsomagolás sértetlenségét, és bárminemű hiba esetén ezt haladéktalanul közölni a szállítmányozóval. Az esetben, ha a csomagolás megbontása a küldeménybe történő illetéktelen behatolás jeleit mutatja, a vevő nem köteles a szállítmányozótól átvenni a küldeményt.

6.6.A felek további jogait és kötelességeit az áru szállítmányozása során az eladó különleges szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben ezek kiadásra kerültek.

6.7.Magyarországon ez a cikk hatályát veszti

6.8.Ha a vevő nem a vevő részéről veszi át a fuvarozó által a megrendelésben megadott címre a vevő által a megrendelésben megadott címre érkező árut (vagy más módon akadályozza az eladót az adásvételi szerződés teljesítésében, azaz az áru leszállításában), akkor úgy tekintik, hogy az ügyfél nem érdeklődik az áruk iránt, és a szokásos szokásos áruk esetében a megrendelés törlésre kerül, és hiábavaló szállítás esetén szerződéses kötbért alkalmaznak a vevőre a 6.10. Ha az áruk egyedi megrendelésre készültek vagy speciális áruk kizárólag megrendelésre készültek, akkor a megrendelés szintén törlődik, és szerződéses kötbért alkalmaznak a vevőre a 6.9. és 6.10. és bekezdések 7.1-7.3 alkalmazni ezeket a feltételeket.

6.9.Ha a vevő nem veszi át a megrendeléshez igazított árukat, vagy a 6.8. Bekezdésnek megfelelően kizárólag megrendelésre speciális árukat, akkor a vevőt a már kifizetett előleg 100% -ának megfelelő szerződéses kötbér terheli. Ezen felül a kötbért, az eladó kártérítést követelhet függetlenül.

6.10. Ha a vevő nem hajlandó átvenni az árut és nem veszi át (6.8. Bekezdés), a vevő szerződéses kötbért fizet a megrendelés értékétől függően:

 • sorrend értékben 1 - 150 000 HUF -> a szerződéses kötbér az 15 000 HUF a szerződéses kötbér az
 • sorrend értékben 150 000 - 300 000 HUF -> a szerződéses kötbér az 20 000 HUF a szerződéses kötbér az
 • sorrend értékben 300 000 - 700 000 HUF -> a szerződéses kötbér az 30 000 HUF a szerződéses kötbér az
 • rendelési értéke nagyobb, mint 700 000 HUF -> a szerződéses kötbér az 60 000 HUF a szerződéses kötbér az
 • Ha a megrendelés értéke alacsonyabb, mint a szerződéses kötbér, akkor a kötbér összegét a megrendelés értéke korlátozza. Ezen szerződéses kötbér mellett külön is igényelhető kártérítés.
  • A magyar nyelvű szerelési útmutató mellékelésre kerül a kiszállításhoz az áruhoz vagy a Vevő részére elektronikus levélben küldik meg az áru fuvarozó részére történő átadásának pillanatában – lásd még a jelen Üzleti Feltételek 1.7. pontját.
  • A vevő köteles a megvásárolt ingó dolgot mielőbb ellenőrizni, és annak tulajdonságairól és mennyiségéről meggyőződni (a módosított Ptk. 2104. §-a alapján). Ez azt jelenti, hogy köteles ellenőrizni az esetleges vizuális és egyéb nyilvánvaló hibákat (tulajdonságokat) és ellenőrizni a termék (mennyiség) teljességét az egyes alkatrészek áttekintése szerint az összeszerelési útmutatóban. Hiányzó alkatrészek vagy egyéb nyilvánvaló hiba esetén (a Ptk. 2112. §-a szerint) azonnal azt követően, hogy a vevő időben, megfelelő ellenőrzéssel és kellő körültekintéssel észlelte a hibát (hiányzó alkatrészeket), a vevőnek erről a hibáról értesítenie kell az eladót (vagy hiányzó részek). Az áru átvételétől számított 1 hónap elteltével nem veszi figyelembe az áru vizuális és egyéb nyilvánvaló hibáival vagy hiányzó részeivel (alkatrészeivel) kapcsolatos panaszokat.

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL ADÓDÓ JOGOK

7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből adódó jogait és kötelességeit az általános érvényű jogszabályok szabályozzák (főként Polgári Törvénykönyv 1914. -1925. §, 2099. - 2117. § és 2161. - 2174. § és a T.t. 634/1992 sz. fogyasztóvédelmi törvénye, későbbi jogszabályok értelmében).

7.2. Az eladó felel a vevőnek azért, hogy az adott áru az átvétel során nem hibás. Az eladó főként azért felel a vevőnek, hogy abban az időszakban, amikor a vevő az árut átvette:

 • az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, és amennyiben az ilyen tulajdonságra vonatkozó megállapodás hiányzik, amelyet az eladó vagy a gyártó leírt vagy a vevő elvárt tekintettel az áru jellegére és az általuk folytatott reklám alapján,
 • az áru alkalmas arra a célra, amelyet felhasználási célként az eladó feltüntet vagy amelyre az adott árut általában használják,
 • az áru minőség vagy kivitelezés szempontjából megfelel a szerződéses mintának vagy sablonnak, amennyiben a minőség vagy a kivitelezés meghatározásra került egy szerződéses minta vagy sablon alapján,
 • az áru megfelelő számban, mértékben vagy tömegben van jelen,  az áru megfelel a jogszabályok követelményeinek.
  • Az üzleti feltételek 7.2. cikkében meghatározott rendelkezések nem kerülnek alkalmazásra az alacsonyabb áron értékesített árunál arra a hibára, amely miatt az alacsonyabb ár meghatározásra került, az elhasználódott árura, amelyet a szokásos használat okozott, a használt árunál a használat vagy az elhasználódás mértékének megfelelő hibára, amellyel az áru rendelkezett a vevő általi átvételkor, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.
  • Ha hat hónappal az átvételt követően hiba mutatkozik, érvényes az, hogy az adott áru hibás volt már a vevő általi átvételkor, amennyiben az eladó nem igazolja az ellenkezőjét. A vevő jogosult hibaelhárítási igényét érvényesíteni, amely a fogyasztói árucikknél felmerül az átvételtől számított huszonnégy hónap során.
  • A hibás teljesítésből adódó jogokat a vevő az eladónál érvényesíti annak bármely telephelyén, ahol lehetséges a reklamáció fogadása tekintettel az értékesített áruválasztékra.
  • A felek további jogait és kötelességeit, amelyek az eladó hibafelelősségével kapcsolatosak, meghatározhatja az eladó Reklamációs Eljárása.

8. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

8.1. A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével nyeri el.

8.2. Az eladót a vevővel szemben nem köti semmilyen magatartási kódex a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdése e) pontja értelmében.

8.3. Az eladó az áru értékesítésére vállalkozói engedély alapján jogosult. A vállalkozói ellenőrzést a saját hatáskörén belül az illetékes vállalkozói hivatal végzi. A személyes adatvédelem területén a felügyeletet a Személyes Adatvédő Hatóság biztosítja. A Cseh Kereskedelmi Felügyelőhatóság a meghatározott terjedelemben egyebek közt felügyeli a T.t. 634/1992 sz. módosított fogyasztóvédelmi törvénye betartását is.

9. ADATVÉDELEM

9.1. A természetes személy Vevő személyes adatainak védelme az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-én kelt, 2016/679/EU számú, személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete értelmében kerül biztosításra. 

9.2. A weboldalakon elhelyezett online áruházak nem gyűjtenek és nem használnak fel semmilyen személyes adatot a Vevőről azok későbbi kereskedelmi felhasználásának céljából. 

9.3. A Vevő rendelkezésre bocsátott személyes adatainak feldolgozása és tárolása kizárólag a Törvénytár 2012. évi 89. sz. törvényével (a cseh Polgári Törvénykönyv, az érvényes előírásoknak megfelelően) összhangban létrehozott adásvételi szerződés teljesítésének jogi alapján történik, amelynek szerződő fele az adatalany és az Eladó, azaz a Dům a zahrada Ježek, s.r.o. nevű társaság. 

9.4. Vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatainak helyes és valós megadására (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában vagy az áruház webes felületéről végzett megrendelés során).

9.5. A Vevő személyes adatainak feldolgozásával Eladó jogi okokból (a Törvénytár 2012. évi 89. sz. törvényével (a cseh Polgári Törvénykönyv, az érvényes előírásoknak megfelelően) összhangban létrehozott adásvételi szerződés teljesítése) harmadik személyt is megbízhat (szállító), feldolgozóként. A fuvarozón kívül a személyes adatokat Eladó a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyeknek nem adja át. Eladó vállalja, hogy a Vevő személyes adatait kizárólag olyan további szállítók - feldolgozók - részére adja át, akik megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket biztosítanak, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatok maximális védelme biztosítható legyen. 

9.6. A regisztráció nélküli vásárlás esetén (azaz: felhasználói fiók létrehozása nélkül) a Vevő személyes adatait csak egy meghatározott időszakra tárolják el az online áruházban a weboldalon. Amint az Eladó megkapja az információt a szállítótól, hogy az áru rendben átvételre került a Vevő által, vagy hogy a megrendelést törölték, törlésre kerülnek. 

9.7. Amennyiben a Vevő nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásával a felhasználói fiókjában az online áruházban az Eladó weboldalain, a felhasználói fiók a regisztrációtól számított 14 napon belül automatikusan törlésre kerül. 

9.8. Amennyiben a Vevő hozzájárulását adja a személyes adatainak hosszú távú tárolásához a felhasználói fiókjának keretén belül, az ilyen adatait az online áruházban az ilyen hozzájárulás időtartamára tárolják. A hozzájárulás bármikor visszavonható és a teljes fiók, beleértve a vásárlástörténetet, illetve a személyes adatokat a Vevő minden egyes megrendelésében, az online áruházban törlésre kerül.  

9.9. A személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail, telefonszám, valamint azok, amelyek átvitelre kerülnek Eladó gazdasági rendszerébe, az ilyen rendszerben akár 15 évig is tárolhatók a legutóbbi vásárlás dátumától számítva. Olyan személyes adatokról van szó, amelyek igénylése az alábbi jogi okok alapján történik: 

 • a Törvénytár számvitelről szóló, 1991. évi 563. törvénye, az érvényes előírásoknak megfelelően – a megfelelő adóügyi dokumentumok kiállítási kötelezettsége a törvény által előírt adatokkal, az adásvételi szerződés teljesítése végett
 • a Törvénytár hozzáadottérték-adóról szóló, 2004. évi 235. sz. törvénye, az érvényes előírásoknak megfelelően – a megfelelő adóügyi dokumentumok kötelező archiválása, amelyek az adásvételi szerződés teljesítése végett keletkeztek, 10 éves időszakra
 • a Törvénytár jövedelemadóról szóló, 1992. évi 586. törvénye, az érvényes előírásoknak megfelelően – az adózási kötelezettség teljesítése a megfelelően kiállított adóügyi dokumentumok alapján, amelyek az adásvételi szerződés teljesítése végett keletkeztek
 • a Törvénytár 2012. évi 89. sz. törvénye – a cseh Polgári Törvénykönyv – az érvényes előírásoknak megfelelően – a Vevővel létrehozott adásvételi szerződés teljesítése + a szerződéses meghosszabbított garancia bizonyítéka, akár 15 évre a vásárlás napjától számítva
 • a Törvénytár fogyasztóvédelemről szóló, 1992. évi 634. sz. törvénye – az érvényes előírásoknak megfelelően – a Vevő időszerű tájékoztatása végett a terméken megjelenő probléma bizonyítása esetén
 • a Törvénytár vegyi anyagokról és vegyi keverékekről, valamint néhány törvény módosításáról szóló, 2011. évi 350. sz. törvénye, az érvényes előírásoknak megfelelően – a Vevő időszerű tájékoztatása végett a terméken megjelenő meghibásodás bizonyítása esetén – a legtöbb termék az online áruházból a vegyipari termékek kötelező nyilvántartásba vétele alá esik
 • 1907/2006/EK (REACH) Rendelet, az érvényes előírásoknak megfelelően – a Vevő időszerű tájékoztatása végett a terméken megjelenő meghibásodás bizonyítása esetén – a legtöbb termék az online áruházból a vegyipari termékek kötelező nyilvántartásba vétele alá esik
  • A feldolgozás természetére, terjedelmére és céljára tekintettel Eladó olyan technikai és szervezeti intézkedéseket vezetett be, hogy biztosítsa és képes legyen bizonyítani, hogy a személyes adatok feldolgozása az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-én kelt, 2016/679/EU számú, személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete értelmében történik.
  • Vevő az alábbi fő jogokkal rendelkezik:
 • Hozzáférési jogosultság – Eladó köteles Vevő kérésére tájékoztatást adni, mely személyes adatait dolgozza fel és tárolja.
 • Az átruházhatóság joga – jogosultság a saját személyes adatok lekérésére strukturált, gépileg olvasható formátumban.
 • Javítási jog – a Vevő jogosult a helytelenül megadott személyes adatainak kijavítására.
 • Törlési jog – abban az esetben érvényes, ha a személyes adatok feldolgozása jogellenesen történik, vagy ha a szülők nem adták meg a hozzájárulásukat (16 év alatti gyermekek esetében), vagy ha többé már nem áll fenn az indok az adatok feldolgozására, a GDPR szerint az adatkezelőnek haladéktalanul törölnie kell az adatokat.
 • Jogosultság kifogás emelésére és jog a korlátozott feldolgozáshoz – bizonyos jogi esetekben nem érvényesíthető a törléshez való jog, azonban továbbra is nyújthat be kifogást és kérelmezheti az adatok korlátozott feldolgozását.
 • Az elfelejtéshez való jog – az adatkezelő megteszi az ésszerű lépéseket, hogy az Ön személyes adatai visszamenőlegesen is törlésre kerüljenek (a jogi okokból történő személyesadat-feldolgozás kivételével).

9.12. Amennyiben Vevő a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos információt kér, Eladó köteles számára biztosítani ezeket az információkat. Eladó az előző mondat szerinti információk biztosításáért jogosult ésszerű kártérítés megfizetését igényelni, amely nem haladhatja meg az információszolgáltatáshoz szükséges költségeket.

10. KERESKEDELMI TÁJÉKOZTATÁS KÜLDÉSE ÉS COOKIES MENTÉSE

10.1. A vásárló egyetért azzal, hogy a megrendelt termékhez, vagy a szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat a megadott vásárló elektronikus kommunikációs címére kapja. A promóciós üzenetek, amelyek nem közvetlenül a megrendeléshez kapcsolódók le vannak tiltva, és aktiválni szükséges. A vásárlónak aktiválni szükséges, és ugyanakkor jóváhagyni a felhasználói fiókjában. A jóváhagyás ezek után bármikor írásbeli módon visszavonható. 

10.2. A weboldalon történő vásárlások technikailag csak az úgynevezett cookie-knak a vásárló webböngészőjében történő tárolásának engedélyezésével végezhetők (A cookie egy rövid szöveges fájl, amelyet a meglátogatott weboldal tárol a böngészőben. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy információkat rögzítsen az Ön látogatásáról. Ez megkönnyítheti a következő látogatását, és az oldal hasznosabbá teheti az Ön számára.)

10.3. A weboldalra való belépéskor a vásárló úgy dönt, hogy a következő funkciókkal - elemzés, reklám, személyre szabás - cookie-kat használ. Ezek a sütik alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva, és a vásárlónak lehetősége van arra, hogy aktívan hozzájáruljon a használatukhoz. A hozzájárulás bármikor visszavonható. 

10.4. A weboldal működéséhez kapcsolódó sütik alapértelmezés szerint aktívak, és nem kapcsolhatók ki, mivel ez a weboldal működését akadályozná.

11. KÉZBESÍTÉS

11.1. A vevőnek a vevő e-mail címére lehet kézbesíteni.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Ha a vételi szerződéssel létesített viszony nemzetközi (külföldi) is tartalmaz, a felek erre az esetre megállapodnak abban, hogy a viszonyt a cseh jogrend szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztónak az általános érvényű jogszabályokból eredő jogait.

12.2. Ha az üzleti feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy ilyenné válik, az érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezés váltja fel, amelynek tartalma a lehető legnagyobb mértékben közelít az érvénytelen rendelkezéshez. Az adott rendelkezés érvény- vagy hatályvesztése nincs kihatással a többi rendelkezés érvényességére.

12.3. A vételi szerződést - beleértve az üzleti feltételeket is – elektronikus ormában archiválja az eladó, és ezek nem hozzáférhetők.

12.4. Az eladó elérhetőségei: kézbesítési cím: 

 

Dům a zahrada Ježek, s.r.o.

Ledce 99, 330 14  Ledce u Plzně

Cseh Köztársaság

 

Kelt: Pilsen-be, dátum: 01.06.2022