Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

1. Alapvető információk


1.1  Az Európa Parlament és Tanács (EÚ) általános adatvédelmi rendeletének ("GDPR") 4. cikk 7. pontja alapján a Dům a Zahrada Ježek s.r.o. (IČ 02906007),Pilsen (továbbiakban: "adatkezelő") adatkezelőnek minősül.


1.2. Az adatkezelő elérhetőségei:

  • cím: Ledce 99, 330 14 Ledce u Plzně, Cseh Köztársaság
  • e-mail: info@jeza.hu
  • telefon: + 420 601 170 990


1.3. Az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkoztatható minden adat személyes adatnak számít. Azonosítható fizikai személy az a fizikai személy, amely azonosítása az adott azonosítókra (például név, azonosítószám, cím, egyéb egyedi azonosító) utalva közvetlenül vagy közvetetten lehetséges.

1.4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatkezelő és adatvédő megbízottat.


2.  A feldolgozandó személyes adatok forrásai és kategóriái


2.1. Az adatkezelő azokat a személyi adatokat tárolja, amelyeket az ügyfél megadott, vagy amelyeket a megrendelés végrehajtása során az adatkezelő szerzett. 
2.2. Az adatkezelő az ügyfél személyes és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges adatokat tárolja. 

 

3. A személyes adatok feldolgozásának törvényi háttere és célja


3.1. A személyes adatok feldolgozásának törvényi háttere:

a.) az ügyfél és az adatkezelő közti szerződésben foglaltak teljesítése (a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, b) pontja alapján),
b.) az adatkezelő célzott marketingkampányban való jogszerű érdekeltsége (leginkább üzleti ajánlatok és hírlevelek küldése céljából) (a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, f) pontja alapján),
c.) az ügyfél beleegyezése a célzott marketingkampány kapcsán szükséges tárolásba (leginkább üzleti ajánlatok és hírlevelek küldése céljából) (a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, a) pontja és egyéb helyi törvények alapján).


3.2. A személyes adatok feldolgozásának célja:


a.) az ügyfél megrendelésének lebonyolítása és a szerződési viszonyból kifolyólag fellépő jogoknak és kötelességeknek való elégtétel. A megrendelésnél személyes adatok megadására van szükség, amelyek elengedhetetlenek a megrendelés sikeres lebonyolításához (név és lakcím, kapcsolat), így a szerződéskötés alap követelményéről van szó, 
b.) üzleti ajánlatok és további marketing aktivitások kifejtése.


3.3. Az adatkezelő részéről nem lehetséges az automatikus individuális döntéshozatal (a GDPR 22. cikke értelmében). Az ilyen feldolgozáshoz az ügyfél konkrét beleegyezése szükséges.

 

4. A személyes adatok tárolási ideje

4.1. Az adatkezelő a személyes adatokat: 

a.) addig tárolja, ameddig a szerződési feltételekből kifolyólag köteles (a szerződés lejárta után 15 évig),
b.) addig tárolja, ameddig az ügyfél vissza nem vonja a személyes adatok marketing célú feldolgozására vonatkozó beleegyezését, legfeljebb 10 évig, ha az ügyfél beleegyezik.


4.2. A személyes adatok tárolásának meghatározott idejének lejártát követően az adatkezelő a személyes adatokat törli.

5. Személyes adatok továbbítása ( az adatkezelő alvállalkozóinak irányába)

5.1. A személyes adatokkal kapcsolatba kerülő alvállalkozók olyan személyek, akik:


a.) részt vesznek az áru/szolgáltatás kiszállításában, fizetések szerződés alapján történő megvalósításában,
b.) az e-shop működtetéséhez szükséges szolgáltatók (Shoptet),
c.) marketing szolgáltatók.


5.2. Az adatkezelő bzonyos esetekben a személyes adatokat harmadik országokba (az EÚ-n kívüli országok), vagy nemzetközi szervezetekhez is továbbítja. A harmadik országokban a személyes adatokkal kapcsolatba kerülő személyek az elektronikus postaszolgáltatást/felhőszolgáltatást nyújtó szolgáltatók.  

6. Az ügyfél jogai


6.1. A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett az ügyfélnek joga van:

a.) hozzáférni a saját személyes adataihoz (a GDPR 15. cikke alapján),
b.) javítani a személyes adatait (a GDPR 16. cikke alapján), esetlegesen megváltoztatni a felhasználás módját (a GDPR 18. cikke alapján),
c.) törölni a személyes adatait (a GDPR 17. cikke alapján),
d.) tiltakozni a feldolgozásukkal szemben (a GDPR 21. cikke alapján),
e.) átvinni az adatait (a GDPR 20. cikke alapján),
f.) visszavonni az adatok elektronikus vagy papír formában történő feldolgozásához való hozzájárulást, mindezt e-mailben vagy postai úton eljuttatva az adatkezelő címére (ezen feltételek III. cikkében feltüntetve). 


6.2. Továbbá alapos gyanú esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál, hogy az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerültek.

7. A személyes adatok védelme


7.1. Az adatkezelő a személyes adatok védelmét célzó, minden szükséges technikai és szervezési kötelezettségének eleget tett.


7.2. Az adatkezelő technikailag biztosította az adatok elektronikus és papír formában történő tárolását és védelmét. 


7.3. Az adatkezelő garantálja, hogy a személyes adatok csak az adatkezelő által megbízott személyek számára hozzáférhetőek.

8. Záró nyilatkozat


8.1. Az internetes megrendelőfelületről elküldött megrendeléssel tanúsítja, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos információkat és feltételeket tudomásul vette.


8.2. Ezeket a feltételeket az internetes formanyomtatványon található mező bejelölésével fogadja el. A beleegyezés bejelölésével megerősíti, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételekkel megismerkedett és azokba teljes mértékben beleegyezik.


8.3. Az adatkezelőnek jogában áll ezeket a feltételeket megváltoztatni. A személyes adatok védelmére szolgáló új feltételeket az adatkezelő az internetes felületein hozza nyilvánosságra, ugyanakkor pedig az új feltételekről az ügyfél által megadott címre e-mailben is tájékoztatót küld. 

Ezek a feltételek 2018. május 25-től lépnek érvénybe.